HOY ENVÍO GRATIS 🚚   1x144.00 NIS 2x230.40 NIS(-20%) 3x324.00 NIS(-25%)🚀

תנאי שימוש

1. זיהוי הבעלים ומידע כללי
ACTIVE SUNGLASSES הוא שם המסחר של החברה NETMINERS, SL תנאים והגבלות אלה מסדירים את הגישה והשימוש באתר האינטרנט www.active-sunglasses.com (להלן האתר) בבעלות NETMINERS SL (להלן NETMINERS), עם NIF: B -87033577 ומשרד רשום ב- C / Ferraz 28, 2 izda 28008 Madrid, כמו גם שירותים ומוצרים המוצעים על ידי NETMINERS באתר האינטרנט שלך.
NETMINERS מציע אתר זה בכפוף לתנאים ולהגבלות אלה. על ידי ביקור באתר האינטרנט או שימוש בשירותים או ביישומים באתר האינטרנט, אתה מסכים לתנאים ולהגבלות אלה.
כדי לגשת לאתר האינטרנט הרשמה לא תידרש. עם זאת, על מנת לשכור שירות כלשהו מהשירותים המוצעים על ידי NETMINERS, יש צורך ברישום למשתמש וקבלת תנאים אלה לפני חתימת התשלום.
דרך אתר האינטרנט, NETMINERS מציעה למשתמשים משקפי שמש המותג ACTIVE SUNGLASSES.
תנאים והגבלות אלה של NETMINERS המתוארים להלן, מגדירים את הזכויות וההתחייבויות של NETMINERS ומשתמשים באתר האינטרנט. אלה התנאים וההגבלות היחידים החלים על השימוש באתר (מבלי לפגוע בשירותים מסוימים עשויים להיות תנאים מסוימים) וגיוס הזמנות דרך אתר האינטרנט ומחליף כל תנאי אחר, אלא אם כן הסכם מראש ובכתב בין NETMINERS למשתמש.

2. נתוני משתמש
על מנת לרכוש את המוצרים המוצעים באמצעות אתר האינטרנט תדרשו מהמשתמש להירשם באמצעות טופס ההרשמה הזמין באתר.
אתה אחראי לשמירה על סודיות הנתונים והמידע שנמסרו ולהגבלת הגישה למחשב וקודי הגישה שלך כדי למנוע שימוש בלתי מורשה.
אם למשתמש יש סיבה להאמין כי הנתונים שלך הוכרזו לצד שלישי, או אם הם שימשו בצורה לא מורשית, או סביר להניח שיהיו, ידווח על מצב זה באופן מיידי NETMINERS.
על המשתמש לבדוק שהפרטים שלך נכונים ומלאים וליידע את NETMINERS כאשר יש שונות ו / או שינוי במידע שמסרת בתהליך.

3. הזמנות ותשלום
השירותים והמוצרים המוצעים באמצעות אתר האינטרנט NETMINERS מיועדים לרכישה על ידי המשתמשים מותג משקפי שמש ACTIVE SUNGLASSES.
כדי לשכור NETMINERS בקשה, המשתמש צריך להיות מעל 18 שנה.
מאתר האינטרנט www.active-sunglasses.com, NETMINERS, ישלחו הזמנות לכל מקום בעולם.
כדי לבצע הזמנות דרך אתר האינטרנט, על המשתמש לספק מידע מסוים לפני ההתקשרות באמצעות טופס הרכישה, וזה יהיה הכרחי לניהול ההזמנה שלך.

4. קודי מחיר, תשלום והנחה
לאחר מילוי נתוני הטופס, על המשתמש לבצע את ההזמנה באמצעות אמצעי תשלום המפורטים באתר.
לאחר ביצוע התשלום, המשתמש יקבל אישור להזמנת דואר אלקטרוני, במסגרתו ייכלל סיכום של הפריטים שנרכשו, מצב המשלוח המבוקש וכתובת היעד.
מחירי השירותים באים לידי ביטוי ביורו (€), כולל דמי ניהול ומשלוח אשר גובהם יצוין בעת אישורם הסופי של כל הזמנה.
NETMINERS רשאים להציע למשתמשים קודי הנחה. ניתן להחיל הנחות אלה רק בהתאם להוראות שצוינו על ידי NETMINERS עבור כל קוד, ובכל מקרה משתמשים יכולים להשתמש רק בקוד אחד בכל הזמנה.
השימוש בקודי הנחה אינו תואם לפעילויות וקולקציות לקידום מכירות מסוימות.

5. מידע על מוצרים ושירותים NETMINERS
הנתונים הכלולים באתר האינטרנט בכל תיאור של מוצרים ושירותים בצילומים, גרפיקה או ייצוג אייקונוגרפי או קטעי וידיאו, כמו גם שמות מסחריים, סימני מסחר או לוגואים מכל סוג שהוא, הם נועדו למטרות מידע בלבד. לפיכך, NETMINERS שוללת אחריות מכל אחריות להתרחשות טעויות במידע כזה, אם כי היא מחויבת לנקוט בכל האמצעים שבכוחו לתקן בהקדם הטעויות או המחדלים שהוזכרו לעיל לאחר שנמסר להם על כך.

6. החזרות וזכות הנסיגה
6.1 החזרות בגין ליקויי ייצור.
המשתמש רשאי להחזיר ל- NETMINERS ללא עלות, כל מוצר עם פגם בייצור. בהתחשב באופי המוצרים החוזים, המשתמש יודיע תוך 7 ימים לאחר שנודע לו לחוסר התאמה של המוצר כדי לתקשר NETMINERS שלא תואמים אותם. אם חורג מהתקופה הזו ייגרם נזק כלשהו על ידי המשתמש.
החזרת מוצרים עם פגמים בהם לא הייתה כרוכה בתשלום נוסף למשתמש.
כדי למסד את ההחזרה, על המשתמש ליצור קשר עם NETMINERS שהוענקו תוך חודש, בטופס יצירת הקשר הבא המציין את המוצר או המוצרים שיש להחזיר, מספר הזמנה, צירוף תמונה וחשבון מפורט של הליקויים שהעריכו אותם.
לאחר ש NETMINERS קיבלה הודעה על המשתמש, תודיע תוך 3 עד 5 ימי עסקים בין אם להחזיר את המוצר או לא. אם החזרה מתאימה, NETMINERS אומרים למשתמש כיצד לאסוף או לשלוח למוצרים / מחסנים מוצר פגום.
באמצעות תקשורת אלה יסופקו משרדים / מחסנים אליהם המשתמשים יכולים לשלוח את המוצר הפגום
כל מוצר שהוחזר חייב להיות לא בשימוש ועם כל התוויות, האריזה, וכן - אם פריטי מתאים, תיעוד ואביזרים מקוריים המצורפים אליו. אם לא תמשיך בדרך זו על ידי המשתמש, NETMINERS שומרת לעצמה את הזכות לסרב להחזר.
עם קבלת המוצר ופגמים שנבדקו, NETMINERS נותנים למשתמש את האפשרות להחליף את המוצר במאפיינים זהים, פרט לכך שאפשרות זו מתגלה כבלתי אפשרית או בלתי פרופורציונלית עבור NETMINERS.
במקרה שמסיבות של חוסר במלאי לא יוכלו להמשיך ולשלוח מוצר אחר בעל מאפיינים זהים, המשתמש יכול לבחור לסיים את החוזה (כלומר, החזרת הסכומים ששולמו) או לבקש שליחת דגם אחר שהמשתמש יבחר בהתנדבות.
משלוח מוצרים עם מאפיינים זהים או עם הדגם החדש שהמשתמש בוחר, לפי הצורך, יתקיים במונחים דומים לאלו שגויסו בהזמנה מקורו בתאריך בו NETMINERS מאשרים למשתמש את החלפת המוצר הפגום או משלוח הדגם החדש. .
החלפה, שליחת דגם חדש או סיום החוזה לא יהיו כרוכים בעלויות נוספות עבור המשתמש.
אם המשתמש פותר את החוזה, NETMINERS מבצעים את ההחזר של מלוא הסכום ששולם למשתמש עבור רכישת מוצר פגום (כולל עלויות משלוח).
NETMINERS מודיע למשתמשים כי המועד האחרון להחזר הסכומים ששולמו תלוי באמצעי התשלום בו השתמשת המשתמש בעת רכישת המוצר:
אם המשתמש ביצע תשלום באמצעות אשראי / חיוב NETMINERS יחזירו את הסכום ששולם תוך 14 יום קלנדריים מאז שהחליט המשתמש לסיים את החוזה.
אם המשתמש ביצע תשלום באמצעות PayPal, NETMINERS יחזירו את הסכום ששולם תוך 3-4 ימי עסקים מאז החליט המשתמש לסיים את החוזה.
6.2 הפסקות.
במקרה שהמשתמש לא היה מרוצה מהמוצרים שהתקבלו בהזמנתך, למשתמש, על פי החוק הכללי להגנת הצרכנים והמשתמשים, יש תקופה של ארבעה עשר (14) ימים קלנדריים להחזרת כל ההזמנה או, אם הוא העדיף, אתה יכול להחזיר כל מוצר שמשלב את ההזמנה הכוללת והכל ללא עונש וללא נימוק.
עם זאת, על המשתמש להשתלט על העלות הישירה של החזרה ל- NETMINERS האם מחזיר את ההזמנה לחלוטין כאילו בחרת להחזיר רק חלק מהמוצרים שהוזמנו.
בנוסף, אם המשלוח הראשוני היה בחינם בגלל הקידום, הסכום שיש להחזיר למשתמש יופחת ב 24₪ התואם למשלוח המקורי.
כדי למסד את ההחזרה, עליך לפנות לטופס NETMINERS הבא. עם קבלת תקשורת כזו, NETMINERS יגידו לך כיצד לשלוח את ההזמנה למשרדיהם או למחסניהם.
NETMINERS אינם אחראים לחברת הבלדרות שהמשתמש מתקשר בהחזרת ההזמנה. במובן זה, NETMINERS ממליץ למשתמש הדורש מחברת השליחויות למסור הוכחת מסירה לאחר שליח ההפקדה של המוצר במשרדים / מחסנים NETMINERS, כך שהמשתמש יתוודע כי המוצר נשלח בהצלחה ל- NETMINERS.
עלות החזרת ההזמנה (למשלוח באמצעות חברות שליחויות) תישא ישירות על ידי המשתמש.
על המוצר לא להיות בשימוש ועם כל התוויות, האריזה וכן - אם פריטי התאמה, תיעוד ואביזרים מקוריים המצורפים אליו. אם לא המשך בדרך זו על ידי המשתמש או אם המוצר נפגע, אתה מסכים שהמוצר עלול לסבול מפחת או NETMINERS יכולים לסרב לחזור.
ברגע שקבוצת NETMINERS תקבל את ההזמנה ותבדוק שהיא במצב טוב, NETMINERS יחזירו את כל הסכומים ששילמו המשתמש למעט דמי משלוח, אם המשלוח הראשוני היה 0₪ על ידי קידום המשתמש יוחזר מחיר הרכישה המלא בניכוי 24₪ בגין המשלוח המקורי.
NETMINERS מודיעה למשתמשים כי המועד האחרון להחזר הסכומים ששולמו תלוי בשיטת התשלום אשר השתמשה המשתמש בעת רכישת המוצר:
אם המשתמש ביצע תשלום באמצעות אשראי / חיוב NETMINERS יחזירו את הסכום ששולם תוך 14 יום קלנדריים מאז שהחליט המשתמש לסיים את החוזה.
אם המשתמש ביצע תשלום באמצעות PAYPAL, NETMINERS יחזירו את הסכום ששולם תוך 3-4 ימי עסקים מאז החליט המשתמש לסיים את החוזה.
בכל מקרה, NETMINERS מחזירים את הסכומים ששולמו בהקדם האפשרי ובכל מקרה תוך 14 יום קלנדריים מהמועד בו נמסר למשתמש על החלטתו לפרוש מהחוזה.

7. שינוי מדיניות המוצר
NETMINERS אינו תומך בהחלפה בין מוצר שנרכש על ידי המשתמש למוצר אחר המוצע באתר.
אם המשתמש רוצה לבצע את השינוי במוצר, עליך לממש את זכותך המשיכה עליו כפי שנקבע בסעיף 6.2 ובהמשך לקנות את המוצר החדש שאתה רוצה.

8. שימוש באתר
אסור להשתמש באתר למטרות הונאה, או הקשורות לפעילות פלילית או בלתי חוקית מכל סוג שהוא.
חל איסור על משלוח, שימוש או שימוש חוזר בלתי חוקי, פוגעני, פוגעני, מגונה, משמיץ, מגונה או מאיים מכל סוג שהוא, או שמפר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, אמון, פרטיות או זכויות אחרות, או פוגעים או מעיקים בדרך אחרת לצדדים שלישיים, או שתוכנם מכיל וירוסי תוכנה, תעמולה פוליטית, תוכן פרסומי, מכתבי שרשרת, דיוור המוני או כל סוג אחר של "ספאם" ובכלל, כל אי נוחות או אי נוחות מיותרים.
המשתמש מסכים לעשות שימוש חוקי, חרוץ, כנה ונכון בכל מידע או תוכן שיש לו גישה דרך האתר או האתר של צדדים שלישיים אליהם ניגשים באמצעות קישורים מהאתר שיש לך, והכל תחת עקרונות של תום לב ועם כבד בכל עת את החקיקה הנוכחית ותנאים והגבלות אלה.
באופן דומה, המשתמש מקבל את ההתחייבות שלא לגרום לנזקים בזדון או במכוון העלולים לפגוע, לשנות את האתר עצמו ולא להציג או להפיץ וירוסי מחשב שיכולים לייצר תוכן בלתי מורשה או שינויים במערכות אתרים באתר.
NETMINERS שומרת לעצמה את הזכות לשלול גישה לאתר או אפילו לבטל הזמנות למשתמשים המשתמשים לרעה בתוכן ו / או מפרים את אחד מהתנאים המפורטים כאן.

9. קניין רוחני או תעשייתי
זכויות הקניין הרוחני של עמוד www.active-sunglasses.com, קוד המקור שלה, העיצוב, מבנה הניווט והרכיבים השונים הכלולים בו הם בבעלות קוד NETMINERS, המופעל באופן בלעדי על זכויות הניצול בכל צורה שהיא ובעיקר הזכויות. של רבייה, הפצה, תקשורת ציבורית וטרנספורמציה, על פי החקיקה הספרדית והאירופית.
NETMINERS מדווח כי אין רישיון או הרשאה כלשהי המפורשים או המשתמעים על זכויות קניין רוחני ו / או זכות תעשייתית או כל זכות אחרת או קשורה ישירות או בעקיפין לתכנים הכלולים בנכס אתר האינטרנט. העתקה מוחלטת או חלקית של תכני אתר האינטרנט, אפילו באמצעות היפר-קישור, ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת NETMINERS. שימוש בלתי מורשה בתוכן זה יביא להליך משפטי.

10. היפר-קישורים
קישורים היפר הכלולים באתר עשויים להוביל לדפי אינטרנט. NETMINERS אינה נושאת באחריות לתכנים, למידע או לשירותים העשויים להופיע באתרים אלו, אשר נחשבים כמוצעים למטרות מידע על ידי NETMINERS, ובשום מקרה אין לרמוז על כבוד, קבלה או אישור בין NETMINERS לבין האנשים או הגופים המחזיקים בתכנים או אתרים כאלה. איפה הם.

11. ניתוק
אם הוראה כלשהי מהתנאים וההגבלות האמורים הינה בלתי חוקית, ההפרשות הנותרות נותרות בתוקפן במלואן, תוך התחשבות ברוח התנאים וההגבלות הללו.

12. שינויים
המידע המופיע באתר זה נוכח בתאריך העדכון האחרון. NETMINERS שומרת לעצמה את הזכות לשנות באופן חד צדדי תנאים והגבלות ומדיניות פרטיות וכל מידע אחר. כניסתם לתוקף של תיקונים בתנאים וההגבלות תתרחש מרגע פרסומם באתר זה.

13. התאמה אישית של קמפיינים
המשתמשים כפופים לקמפיין אקראי, כך שהתנאים הנוגעים למשלוח החלים על כל הזמנה עשויים להשתנות באופן אקראי. נתונים אישיים של משתמשים לא יובאו בחשבון כמשתנה בקביעת התנאים הספציפיים של כל הזמנה.

14. הודעות
כל התקשורת בין NETMINERS והמשתמש הנוגעת להזמנות גיוס דרך אתר האינטרנט, תהיה בכתב ובהתאם לנהלים שנקבעו בתנאים ובהגבלות אלה לכל מקרה ומקרה.

15. דין ותחום שיפוט ישים
תנאים והגבלות אלה כפופים לחוק הספרדי. הצדדים, בהתאם לצו המלכותי 1/2007 מיום 16 בנובמבר, המאשרים את הנוסח המתוקן של החוק הכללי להגנת הצרכנים והמשתמשים וחוקים משלימים אחרים, מגישים לבתי המשפט את מקום המגורים.
כמו כן, בהתאם להוראות התקנה (האיחוד האירופי) מס '524/2013 של הפרלמנט האירופי והמועצה מיום 21 במאי 2013 בנושא יישוב הסכסוכים המקוונים לצרכנים, NETMINERS מודיעה לך כי במקרה של מחלוקת, התושב המשתמש באירופה האיחוד רשאי להשתתף ב"פלטפורמה מקוונת לפיתרון סכסוכים "פיתחה את הנציבות האירופית במטרה לנסות ולפתור באופן בלתי שיפוטי כל מחלוקת הנובעת מהספקת שירותים על ידי NETMINERS.
על מנת לגשת ל"פלטפורמה מקוונת לפתרון סכסוכים "תוכלו לעשות זאת דרך הקישור הבא: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
VOLVER ARRIBA