HOY ENVÍO GRATIS 🚚   1x144.00 NIS 2x230.40 NIS(-20%) 3x324.00 NIS(-25%)🚀

מדיניות פרטיות

1. מי אנחנו?
אתר זה נמצא בבעלות NETMINERS SL (להלן "NETMINERS"), הרשום בפנקס החברות במדריד: רשום בכרך 32350, Folio 17, עמוד M582336, עם NIF: B-87033577 ובמשרד רשום ב- C / Ferraz 28, 2 izda 28008 מדריד

2. מידע והסכמה
על ידי קבלת מדיניות פרטיות זו, המשתמש (להלן "המשתמש" או "המשתמשים") מקבל הסכמה מדעת וחופשית, מושכלת, ספציפית וחד משמעית, כך שמידע אישי המסופק דרך דף האינטרנט נמצא בכתובת האתר [https: // www. active-sunglasses.com/] (להלן "אתר האינטרנט") מטופלים על ידי NETMINERS כמו גם נתונים הנגזרים מהניווט ומידע אחר שעשוי להקל בעתיד.
על המשתמש לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות הזו, שנוסחה בצורה ברורה ופשוטה, בכדי להקל על ההבנה, המשתמש יכול לקבוע בחופשיות ובאופן מרצון האם למסור את הנתונים האישיים שלך ל NETMINERS.

3. חובת מסירת נתונים
הנתונים המבוקשים בצורות האינטרנט הם בדרך כלל חובה (למעט בשדה הנדרש שצוין אחרת) בכדי לעמוד במטרות שלשמן הם נאספים.

לפיכך, אם הם לא סופקו או לא סיפקו, הם עשויים שלא לפנות אליו כראוי, על אף שתוכלו לצפות בחופשיות בתכני האתר.

4. לאיזו מטרה NETMINERS מתייחסים למשתמש נתונים?

נתונים אישיים המסופקים דרך אתר האינטרנט יטופלו על ידי NETMINERS בהתאם למטרות הבאות:

1. נתונים המסופקים בכדי למסד רכישה:

נהל, עבד, שלח ומעקב אחר רכישות.

צור קשר עם המשתמש כדי להשלים את ההזמנה שלך אם שמרת את העגלה שלך או שמרת מוצרים בעגלת הקניות שלך מבלי להשלים את תהליך התשלום.

ערכו סקרי איכות וסיפוק.

שלח מותאם אישית על ידי המשתמש במוצרים ושירותים של NETMINERS באמצעים אלקטרוניים ו / או קונבנציונליים, אלא אם כן המשתמש מתנגד לסמן את המטרה בתקשורת העסקית של תיבת האתר.

המשתמש שולח תקשורת מסחרית באמצעים אלקטרוניים וקונבנציונליים של חברות אחרות איתן NETMINERS משתפות פעולה, אם המשתמש נותן את הסכמתו על ידי סימון התיבה המתאימה.

פיתוח פרופיל עסקי, באמצעות מקורות של צד שלישי כדי לספק למשתמשים מוצרים ושירותים בהתאם לתחומי העניין שלהם, אם המשתמש מאשר זאת על ידי סימון התיבה לשם כך.

בצע ניתוח על השימוש באתר ובדוק את ההעדפות והתנהגות המשתמשים על מנת לשפר את התקשורת עם המשתמשים באתר.

2. נתונים המסופקים באמצעות צורות מלאי:

יידע את המשתמשים על הזמינות של המוצרים עליהם התעניינו והם לא היו במלאי.

המשתמש שולח תקשורת מסחרית באמצעים אלקטרוניים ו / או מוצרים ושירותים קונבנציונליים של NETMINERS וחברות אחרות איתן NETMINERS משתפות פעולה, אם המשתמש נותן את הסכמתו על ידי סימון התיבה המתאימה.

פיתוח פרופיל עסקי, באמצעות מקורות של צד שלישי כדי לספק למשתמשים מוצרים ושירותים בהתאם לתחומי העניין שלהם, אם המשתמש מאשר זאת על ידי סימון התיבה לשם כך.

בצע ניתוח על השימוש באתר ובדוק את ההעדפות והתנהגות המשתמשים על מנת לשפר את התקשורת עם המשתמשים באתר.

3. נתונים המסופקים באמצעות טפסי יצירת קשר:

נהל, עבד ומענה לבקשות, בקשות, אירועים ושאלות משתמשים.

המשתמש שולח תקשורת מסחרית באמצעים אלקטרוניים ו / או קונבנציונליים, על מוצרים ושירותים של NETMINERS וחברות אחרות איתן NETMINERS משתפות פעולה, אם המשתמש נותן את הסכמתו על ידי סימון התיבה המתאימה.

פיתוח פרופיל עסקי, באמצעות מקורות של צד שלישי כדי לספק למשתמשים מוצרים ושירותים בהתאם לתחומי העניין שלהם, אם המשתמש מאשר זאת על ידי סימון התיבה לשם כך.

בצע ניתוח על השימוש באתר ובדוק את ההעדפות והתנהגות המשתמשים על מנת לשפר את התקשורת עם המשתמשים באתר.

4. נתונים המסופקים באמצעות צורות שיתופי פעולה:

ניהול הקשר עם בני זוג או משפיעים.

המשתמש שולח תקשורת מסחרית באמצעים אלקטרוניים ו / או קונבנציונאליים, על מוצרים ושירותים של NETMINERS וחברות אחרות איתן NETMINERS משתפות פעולה, אם המשתמש נותן את הסכמתו על ידי סימון התיבה המתאימה.

פיתוח פרופיל עסקי, באמצעות מקורות של צד שלישי כדי לספק למשתמשים מוצרים ושירותים בהתאם לתחומי העניין שלהם, אם המשתמש מאשר זאת על ידי סימון התיבה לשם כך.

בצע ניתוח על השימוש באתר ובדוק את ההעדפות והתנהגות המשתמשים על מנת לשפר את התקשורת עם המשתמשים באתר.

5. הנתונים המוצעים למשלוח עלון:

נהל את המנוי שלך ו / או נמוך מהניוזלטר.

המשתמש שולח תקשורת מסחרית באמצעים אלקטרוניים ו / או קונבנציונאליים, על מוצרים ושירותים של NETMINERS וחברות אחרות איתן NETMINERS משתפות פעולה, אם המשתמש נותן את הסכמתו על ידי סימון התיבה המתאימה.

פיתוח פרופיל עסקי, באמצעות מקורות של צד שלישי כדי לספק למשתמשים מוצרים ושירותים בהתאם לתחומי העניין שלהם, אם המשתמש מאשר זאת על ידי סימון התיבה לשם כך.

בצע ניתוח על השימוש באתר ובדוק את ההעדפות והתנהגות המשתמשים על מנת לשפר את התקשורת עם המשתמשים באתר.

6. הנתונים הניתנים להשגת הנחות או השתתפות במבצעים:

נהל וביצע את הקידום, הפיתוח והניהול שלו.

המשתמש שולח תקשורת מסחרית באמצעים אלקטרוניים ו / או קונבנציונאליים, על מוצרים ושירותים של NETMINERS וחברות אחרות איתן NETMINERS משתפות פעולה, אם המשתמש נותן את הסכמתו על ידי סימון התיבה המתאימה.

פיתוח פרופיל עסקי, באמצעות מקורות של צד שלישי כדי לספק למשתמשים מוצרים ושירותים בהתאם לתחומי העניין שלהם, אם המשתמש מאשר זאת על ידי סימון התיבה לשם כך.

בצע ניתוח על השימוש באתר ובדוק את ההעדפות והתנהגות המשתמשים על מנת לשפר את התקשורת עם המשתמשים באתר.


5. מה ינסה נתוני משתמש של NETMINERS?

NETMINERS פונים לקטגוריות הנתונים הבאות המשתמש:

1. למסד רכישה:

נתוני זיהוי: שם ותעודה.

פרטי קשר: כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכתובת דואר.

נתוני עסקאות של מוצרים ושירותים ב- NETMINERS: מוצרים ושירותים שנרכשו או שמראים למשתמשים עניין.

נתונים כלכליים ופיננסיים: כרטיס אשראי.

נתוני ניווט.

2. נתונים המסופקים באמצעות טפסים שאינם במלאי:

נתוני זיהוי: שם ושם משפחה.

פרטי קשר: כתובת דוא"ל.

נתוני עסקאות של סחורות ושירותים ב- NETMINERS: מוצרים ושירותים בהם המשתמש מגלה עניין.

נתוני ניווט.

3. נתונים המסופקים באמצעות טפסי יצירת קשר:

נתוני זיהוי: שם ושם משפחה.

פרטי קשר: כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכתובת דואר.

נתונים אחרים נתונים המועברים על ידי המשתמשים עצמם בשדות הפתוחים של הטפסים המופיעים באתר.

נתוני ניווט.

4. נתונים המסופקים באמצעות צורות שיתופי פעולה:

נתוני זיהוי: שם ושם משפחה.

פרטי קשר: כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכתובת דואר.

נתוני ניווט.

5. הנתונים המוצעים למשלוח עלון:

נתוני זיהוי: שם ושם משפחה.

פרטי קשר: כתובת דוא"ל.

נתוני ניווט.

6. הנתונים הניתנים להשגת הנחות או השתתפות במבצעים:

נתוני זיהוי: שם ושם משפחה.

פרטי קשר: כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכתובת דואר.

נתוני עסקאות של מוצרים ושירותים ב- NETMINERS: מוצרים ושירותים שנרכשו או שמראים למשתמשים עניין.

נתוני ניווט.

במקרה שהמשתמש מספק נתונים של צד ג 'בא לידי ביטוי הסכמתם ומתחייב להעביר לך את המידע הכלול במדיניות הפרטיות NETMINERS הפוטר כל אחריות בנושא זה. עם זאת, NETMINERS רשאים לבצע בדיקות תקופתיות לאימות עובדה זו על ידי אימוץ אמצעים הנוהגים בדיקת נאותות בהתאם לכללי הגנת המידע.


6. מהו העיבוד הלגיטימי של נתוני משתמשים על ידי NETMINERS?

לגיטימציה לעיבוד נתונים אישיים הם כדלקמן:

1. נתונים המסופקים בכדי למסד רכישה:

ביצוע החוזה, לניהול, עיבוד, שליחה, מעקב אחר רכישות ויצירת קשר עם המשתמש להשלמת ההזמנה שלך אם שמרת את העגלה שלך או שמרת מוצרים בעגלת הקניות שלך מבלי להשלים את תהליך התשלום.

אינטרס לגיטימי, לערוך סקרי איכות וסיפוק ועבור משלוח תקשורת מסחרית בהתאמה אישית באמצעים אלקטרוניים ו / או קונבנציונליים, על מוצרים ושירותים של NETMINERS.

הסכמה, למשלוח תקשורת מסחרית באמצעים אלקטרוניים וקונבנציונאליים, אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, NETMINERS או שותפים עסקיים אחרים.

הסכמה, לפיתוח פרופיל מסחרי, באמצעות מקורות של צד שלישי כדי לספק למשתמשים מוצרים ושירותים בהתאם לתחומי העניין שלהם.

2. נתונים המסופקים באמצעות טפסים שאינם במלאי:

הסכמה, כדי ליידע את המשתמשים על זמינותם של מוצרים שמעוניינים והם אזלו במלאי.

הסכמה, למשלוח תקשורת מסחרית באמצעים אלקטרוניים וקונבנציונאליים, אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, NETMINERS או שותפים עסקיים אחרים.

הסכמה, לפיתוח פרופיל מסחרי, באמצעות מקורות של צד שלישי כדי לספק למשתמשים מוצרים ושירותים בהתאם לתחומי העניין שלהם.

3. נתונים המסופקים באמצעות טפסי יצירת קשר:

הסכמה, לניהול, עיבוד והיענות לבקשות, בקשות, אירועים ושאלות משתמשים.

הסכמה, למשלוח תקשורת מסחרית באמצעים אלקטרוניים וקונבנציונאליים, אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, NETMINERS או שותפים עסקיים אחרים.

הסכמה, לפיתוח פרופיל מסחרי, באמצעות מקורות של צד שלישי כדי לספק למשתמשים מוצרים ושירותים בהתאם לתחומי העניין שלהם.

4. נתונים המסופקים באמצעות צורות שיתופי פעולה:

ביצוע החוזה, לניהול הקשר עם בני זוג או משפיעים.

הסכמה, למשלוח תקשורת מסחרית באמצעים אלקטרוניים וקונבנציונאליים, אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, NETMINERS או שותפים עסקיים אחרים.

הסכמה, לפיתוח פרופיל מסחרי, באמצעות מקורות של צד שלישי כדי לספק למשתמשים מוצרים ושירותים בהתאם לתחומי העניין שלהם.

5. הנתונים המוצעים למשלוח עלון:

הסכמה, לניהול המינוי ו / או רצפת הידיעון, הנערכת דרך הערוץ המופיע באתר.

הסכמה, למשלוח תקשורת מסחרית באמצעים אלקטרוניים וקונבנציונאליים, אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, NETMINERS או שותפים עסקיים אחרים.

הסכמה, לפיתוח פרופיל מסחרי, באמצעות מקורות של צד שלישי כדי לספק למשתמשים מוצרים ושירותים בהתאם לתחומי העניין שלהם.

6. הנתונים הניתנים להשגת הנחות או השתתפות במבצעים:

הסכמה, לניהול קידום ומימוש ההנחה או הקידום.

הסכמה, למשלוח תקשורת מסחרית באמצעים אלקטרוניים וקונבנציונאליים, אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, NETMINERS או שותפים עסקיים אחרים.

הסכמה, לפיתוח פרופיל מסחרי, באמצעות מקורות של צד שלישי כדי לספק למשתמשים מוצרים ושירותים בהתאם לתחומי העניין שלהם.

הסכמים שהושגו למטרות שהוזכרו אינם תלויים ולכן המשתמש רשאי לבטל רק אחד שאינו משפיע על אחרים.

כדי לבטל הסכמה כזו, המשתמש רשאי ליצור קשר עם NETMINERS דרך info@active-sunglasses.com

7. אילו נמענים ישתתפו נתוני המשתמש?

ניתן להעביר נתוני משתמש ל:

מנהלים ציבוריים במקרים הניתנים בחוק.

חברות קונבנציונאליות הקשורות למגזר המשווקות או שייכות לאדיגיטל, טלקומוניקציה, מימון, פנאי, מוצרי צריכה, רכב, אנרגיה ומים, ארגונים לא ממשלתיים, תכשיטים ואבנים יקרות, על מנת להתייחס למשתמשים בתקשורת מסחרית, מדיה אלקטרונית וקשורה לאלו. סקטורים, בתנאי שהמשתמש המורשה על ידי סימון התיבה המתאימה.


8. העברות נתונים בינלאומיות

למשתמש נודע כי NETMINERS התקשרה בשירותיהם של Shopify, Google, Microsoft, Dropbox, MailChimp, Atlassian, Amazon Web Services ו- Slack, ששרתיהם מתארחים בארה"ב, הכרוכה בהעברת נתונים בינלאומית. עם זאת, העברות נתונים בינלאומיות מסודרות מאחר והגופים הנזכרים מצורפים למגן הפרטיות של פרוטוקול.

9. אחסון נתונים

נתוני המשתמש יישמרו לתקופות הבאות:

1. נתונים המסופקים בכדי למסד רכישה:

הנתונים שנמסרו לניהול, עיבוד, שליחה ומעקב אחר רכישות שבוצעו יישמרו במהלך הקשר החוזי, ועם השלמתם, למשך תקופת ההתיישנות של פעולות משפטיות העשויות לנבוע ממנו.

הנתונים המשמשים ליצירת קשר עם המשתמש להשלמת ההזמנה שלך אם שמרת את העגלה שלך או שמרת מוצרים בעגלת הקניות שלך ללא השלמת תהליך התשלום יישמרו במשך 180 יום.

נתונים על סקרי שביעות רצון ואיכותם יישמרו חמש (5) שנים.

2. נתונים המסופקים באמצעות טפסים מלאים במלאי. הם יטופלו עד להתייחסות לתקשורת המשתמשים, מה שמצביע על כך שהמוצר קיים במלאי, ואם לא יגיע למלאי, במשך שישה (6) חודשים.

3. נתונים המסופקים באמצעות טפסי יצירת קשר, הם ישמרו למשך הזמן הדרוש לעיבוד ותשובה לבקשתך וברגע שתושלם במהלך תקופת ההתיישנות לצורך פעולה משפטית הנובעת מהבקשה.

4. נתונים המסופקים באמצעות צורות של שיתופי פעולה, הם יישמרו במהלך הקשר החוזי, ועם סיומם, למשך תקופת ההתיישנות של פעולות משפטיות העשויות לנבוע ממנה.

5. נתונים המועברים למשלוח עלון. הם יישמרו כל עוד המשתמש לא מבטל את ההסכמה שניתנה למטרה.

6. נתונים הניתנים להשגת הנחות או השתתפות במבצעים. הם יישמרו עד תום המבצע ועם השלמתו למשך תקופת ההתיישנות של פעולות משפטיות העשויות לנבוע ממנה.

7. נתונים המשמשים למשלוח תקשורת מסחרית, הם יטופלו עד שהמשתמש יתנגד או יבטל את הסכמתו.

נתונים המשמשים לביצוע פרופילים הם נוקטים במקורות של צד שלישי, בשום מקרה לא יכסה יותר משלוש (3) שנים.


10. תקשורת מסחרית וקידום מכירות

אחת המטרות שלשמן NETMINERS מתייחס למידע אישי המסופק על ידי משתמשים היא להפנות אליהם תקשורת מסחרית עם מידע על מוצרים, שירותים, מבצעים, מבצעים, אירועים או חדשות הרלוונטיים למשתמשים.

אם המשתמש מבקש להפסיק לקבל תקשורת מסחרית או פרסומית על ידי NETMINERS, אתה יכול לבקש ביטול השירות על ידי שליחת דוא"ל לכתובת הדוא"ל הבאה: info@active-sunglasses.com


11. אחריות המשתמש

המשתמש:

מבטיח כי הוא גדול משש עשרה (16) שנים ו- NETMINERS שהנתונים שנמסרו הם נכונים, מדויקים, מלאים ועדכניים. לצורך זה המשתמש האחראי על דיוק כל הנתונים שנמסרו ומעדכן בנוחות את המידע שנמסר בצורה שתגיב למצב האמיתי.

היא מבטיחה שהיא הודיעה לצדדים שלישיים המספקים את הנתונים שלהם, אם כן, על ההיבטים הכלולים במסמך זה. זה גם מבטיח שקיבלת את ההרשאה שלהם לספק את הנתונים שלהם ל- NETMINERS למטרות שצוינו.

הוא יהיה אחראי לכל מידע כוזב או לא מדויק שיימסר דרך אתר האינטרנט ונזק, ישיר או עקיף, לגרום לו NETMINERS או לצדדים שלישיים.

12. מימוש זכויות

המשתמש יכול לשלוח מכתב ל- NETMINERS, לכתובת המצוינת בכותרת של מדיניות זו, או באמצעות דוא"ל לכתובת info@active-sunglasses.com, תוך צירוף צילום של תעודת הזהות שלך בכל זמן פנוי ל:

ביטול הסכמים שניתנו.

קבל אישור אם הם מנסים נתונים אישיים של NETMINERS הנוגעים למשתמש או לא.

גש לנתונים האישיים שלך.

תיקון נתונים לא מדויקים או לא שלמים.

בקש למחוק את הנתונים שלהם כאשר בין היתר אין צורך בנתונים למטרות שלשמן הם נאספו.

NETMINERS מקבלים את המגבלה של עיבוד נתונים כאשר מתקיימים תנאים מסוימים תחת כללי הגנת המידע.

בקש את הניידות של הנתונים המסופקים על ידי המשתמש במקרים שצוינו בחקיקה.

תגיש תביעה על הגנה על נתונים אישיים בפני הסוכנות הספרדית להגנת מידע בכתובת C / חורחה חואן, 6, 28001 - מדריד, שם האדם הנוגע בדבר רואה כי NETMINERS הפרה את הזכויות המוכרות בחקיקה הגנה על מידע החל.


13.- אבטחה

NETMINERS מתייחסים למשתמשים בכל עת בסודיות קפדנית ובשמירה על חובת הסודיות בגינם, בהתאם להוראות התקנות החלות, תוך אימוץ כל האמצעים הטכניים והארגוניים הנדרשים בכדי להבטיח את אבטחת המידע ולמנוע חבלה, אובדן או בלתי מורשים. גישה, בהתחשב במצב הטכנולוגי, אופי הנתונים המאוחסנים והסיכונים אליהם הם נחשפים.

14.- שינויים

NETMINERS שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות שלה במועד שיימצא לנכון, ובמקרה זה תועבר למשתמשים. מסיבה זו, אנא בדוק בקביעות את הצהרת הפרטיות הזו בכדי לקרוא את הגרסה האחרונה של מדיניות הפרטיות NETMINERS.

15.- קבלה והסכמה

משתמשים מאשרים כי נודע להם על התנאים להגנה על נתונים אישיים, קבלתם והסכמתם לעיבודם על ידי NETMINERS, באופן ולמטרות האמורות במדיניות פרטיות זו.

VOLVER ARRIBA